Så bygger kvinnor fler bolag i Sverige genom investeringar

Det finns ett stort dolt finansiellt kapital hos kvinnor. Hur kan vi aktivera det kapitalet på ett bättre sätt? Vad krävs för att kvinnor ska låta det egna kapitalet arbeta mer och därmed ta större makt i samhället?

Detta är frågor som vi grundare av Asynjor* Invest AB har funderat på under flera år. Därför började vi utforska om vem som äger kapitalet i Sverige och vad man gör med det. Ungefär 92 % av alla investeringar som görs idag i Sverige görs av män. Är detta rätt sätt att använda kapitalet på och skulle det kunna användas på ett sundare sätt? När dessutom halva befolkningen består av män och halva av kvinnor.

Idag arbetar kvinnor och tjänar egna pengar precis som män. Men vad gör kvinnorna med sina pengar? Det visade sig när vi började höra oss för i våra nätverk att de flesta kvinnor inte kände till hur man gör när man investerar, hur man utvärderar företag att investera i och hur man hittar investeringsobjekt. Hur stort är värdet på ägandet och hur vet man hur mycket man ska äga? Vad gör man sedan när investeringen är gjord? Vi kunde konstatera att det inte finns särskilt många nätverk för kvinnor som investerar, samtidigt som antalet kvinnor som verkar i finansbranschen är kraftigt underrepresenterade.

Vi började fundera på om kvinnligt ägande samtidigt skulle kunna vara en snabbare väg till jämställda styrelser. Vi har jobbat många år med att få in fler kvinnor i styrelser, nu såg vi en möjlighet genom ägandet att ta en styrelseplats.

För två år sedan startade vi därför Asynjor Invest med syfte att öka möjligheterna för ett jämställt samhälle. Målet är att samtidigt skapa en ny samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Tillsammans med andra kvinnor bygger vi en modern investeringsmodell och spetsutbildar kvinnliga investerare. Genom att skapa sammanhang och en plattform för kvinnor som investerar, möjliggörs möjligheten att ta makten över sitt eget liv och kapital. Efter utbildningen blir man diplomerad affärsgudinna med fördjupad kunskap om hur det går till att investera i tillväxtbolag.

Erfarenheter så här långt

De insikter och erfarenheter vi har skaffat oss är att kunskap om investeringar gör att fler kvinnor investerar. På diplomeringsutbildningen gör vi till exempel en lång lista på ord och uttryck som de flesta av oss inte förstår. Många ord är på engelska och när vi bara får förklarat vad det betyder är det inga problem. Det gör oss modiga och säkra.

En annan insikt som vi har fått är att yngre kvinnor också är nyfikna på att lära sig investeringar och styrelsearbete. Därför kommer vi under nästa år att rikta oss med en utbildning till kvinnor mellan 18-25 år så att de på ett tidigt stadium blir inspirerade och vill lära mer.

Tre tips till dig som är nybörjare och nyfiken på att investera

  1. Börja spara tidigt så att du kan planera dina kommande investeringar
  2. Håll utkik efter långsiktigt hållbara bolag som du kan investera i, dvs företag med ett gott ledarskap som präglas av etik, sund människosyn och gott omdöme i kombination med affärsmässighet.
  3. Lär dig ord och uttryck i finansbranschen. Fråga om du inte förstår
    Det är med stolthet vi genom vårt gemensamma arbete skapar såväl samhällsnytta som bidrar till att bolag växer och därmed skapar fler arbetstillfällen i Sverige.

Vill du veta mer om oss, hör av dig! Alla uppgifter finns på www.asynjorinvest.se

* Asynjor är samlingsnamnet för nordiska affärsgudinnor

 


Om författaren

Margareta Neld är medgrundare till Asynjor Invest AB samt organisationskonsult och coach. Margareta har lång bakgrund som VD, personalchef och konsult i svenska och internationella företag: S.W.I.F.T., Mölnlycke, Becton Dickinson PA forum och PDI Scandinavia. Hon är också grundare av Women in Progress – styrelseprogram och utbildningar för kvinnor i ledande befattningar, samt författare.

Mer om Margareta Neld

Läs om våra övriga bloggare