Rekrytering

Vi hjälper företag och organisationer att hitta sina nästa chefer och specialister. Med vår mångåriga erfarenhet och väl uppbyggda nätverk av kandidater kan vi erbjuda en mycket professionell och kvalitetssäkrad matchning. Vi gör det med stort engagemang och bidrar till både individens och företagets framgång.

Så jobbar vi med rekrytering

Kontakta oss för ett möte

Interim Management

Behovet av att hyra in en chef eller en specialist uppstår av olika skäl och det kan många gånger vara bråttom att hitta en lösning. Vi erbjuder ett stort nätverk av seniora underkonsulter och matchar kvalitetssäkrat och snabbt den konsultprofil som har den erfarenhet, kompetens och personliga profil som krävs för det aktuella konsultuppdraget.

Läs mer om Interim Management

Lediga tjänster

  • Chefstjänster – konfidentiella uppdrag & uppdragsgivare
  • Specialisttjänster – konfidentiella uppdrag & uppdragsgivare

Se alla våra lediga tjänster 

Så säger våra kunder om oss

Från bloggen