4 tips för hållbar rekrytering

Rekrytering är under förändring. Idag är det avgörande för företag att förstå att det är medarbetaren som i större utsträckning ställer krav på sina framtida arbetsgivare. Det som var attraktivt igår har bytts ut mot det som är attraktivt idag, dvs företag måste vara lyhörda för samtid och framtid. Kampen om talangerna är hård och ställer nya krav på rekrytering.

Under mina dryga 15 år som jag har rekryterat chefer och specialister till olika företag och organisationer har jag märkt att marknaden inte alltid har hängt med i vad som är attraktivt och intressant för en medarbetare. Idag är det väldigt tydligt att det finns ett glapp i vad företaget tror att medarbetare vill ha och vad medarbetaren faktiskt önskar. För att attrahera just den profil du söker är det viktigt att ta reda på vad som är attraktivt för just den profilen.

4 tips för hållbar rekrytering

 1. Balans i livet

  Idag vill vi i större utsträckning satsa på ”hela” livet, inte bara arbetslivet. Vi vill få tid till mer än arbete. Samtidigt som vi också ställer krav på att företaget eller organisationen vi arbetar för står för goda saker/goda frågor och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

  Det arbetsgivaren måste göra idag är att erbjuda en hälsosam och stimulerande arbetsmiljö och företagskultur, utvecklingsmöjligheter samt etiska grundvärderingar. Medarbetarna kommer då att må bra och känna att de kan identifiera sig med företagets affärsidé, verksamhet och management

 2. Optimala förutsättningar

  Uppmuntrande, coachande, tydlighet i vision och mål, lyhördhet, kommunikativ, kompetent – är ledaregenskaper som engagerar, motiverar och får medarbetare att må bra och prestera goda resultat långsiktigt. Mikromanagement och styrning fungerar inte!

  Medarbetaren, människan, har aldrig tidigare stått så tydligt i centrum som nu i vår föränderliga och digitala tillvaro. Tipset är alltså att, arbetsgivare måste erbjuda rätt förutsättningar för att medarbetare ska nå balans i sin arbetsvardag. För jag vet att en människa i balans presterar på sin maximala nivå!

 3. Öppna upp för dialog och våga ge ansvar

  Idag läser vi i rapporter att delaktighet i utveckling och mål, på kort och lång sikt, genererar långsiktigt mer engagerade och motiverade medarbetare.

  Arbetsgivare måste vara beredda på att medarbetare inte vill bli styrda, de vill själva styra sina val och omval. De flyter inte bara med, utan vill själva bestämma riktning och mål. Det ställer krav på framtida arbetsgivare!

 4. Utgå ifrån individen, låt tekniken möjliggöra

  Jag menar att digitaliseringen ska vara ett verktyg för medarbetaren att möjliggöra produktivitet och goda resultat. Företag måste fundera över ”Hur ska vi, där vi befinner oss idag, nyttja digitaliseringen för att maximera vår verksamhet och framgångsrikt nå våra mål?”

  Jag är mycket positiv och ser att digitaliseringen skapar möjligheter.
 Nyckeln till långsiktig framgång, för både arbetsgivare och medarbetare, är att förstå hur digitaliseringen ska användas för att nå optimala resultat.

Det här är mina erfarenheter, vilka är dina? Hur tänker du i de här frågorna? Jag vill gärna höra vad du tycker, så lämna gärna en kommentar!


Om författaren

Louise Junghahn driver Junghahn & Partners. Sedan 2001 arbetar hon som rekryterings- och searchkonsult och rekryterar chefer, ledare och specialister inom marknadsföring, kommunikation, HR och ekonomi. Utnämndes 2014 till ”Topp 50 rekryterare i Sverige”. Läs mer om Louise och Junghahn & Partners här. 

Läs om våra övriga bloggare

Tags: , , ,