Bygg dream team genom att jobba tvärfunktionellt

Vill ni bygga dream team som tar företaget mot uppsatta affärs- och verksamhetsmål?

Enkelt, börja jobba tvärfunktionellt. Gör ni det redan idag, gå ett steg längre och gör det ännu mer. Låt olika team med styrproffs lyfta varandra, istället för att skapa intern konkurrens mellan funktionerna.

Råder det vattentäta skott mellan funktionerna idag är det hög tid att göra förändringen nu.

Samtliga funktioner i en verksamhet arbetar med någon form av styrning och målet är att påverka verksamheten i positiv riktning. Finns en god kommunikation och tydlighet om vad som är viktigt att utvärdera och följa upp, bidrar det inte bara till att övergripande mål uppnås utan också att den enskilde medarbetaren tydligt vet vilket uppdrag och mål hen har.

Ett bättre samarbete skapas genom att helt enkelt sätta sig ner tillsammans med olika funktioner och ta reda på vad de andra gör, sträva efter samsyn och integrera avdelningarnas arbete.

Inte minst är det helt avgörande att arbeta tvärfunktionellt när vår omvärld är i ständig förändring. Idag krävs att en organisation kan anpassa sina processer och styr åt samma håll. Annars riskerar det att bli flaskhalsar och då kommer man snart att vara utkonkurrerad.  För att lyckas integrera styrningen krävs modet att blanda medarbetare från olika funktioner och ha tvärfunktionella grupper. Kanske finns risk att tappa kompetensutveckling inom sin specifika profession, men fördelarna är så mycket större – för både medarbetare och organisation.


Om författaren

Louise Junghahn driver Junghahn & Partners. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige.

Läs mer om Louise och Junghahn & Partners här
Louise på LinkedIn