Bygg dream team genom att jobba tvärfunktionellt

Vill ni bygga dream team som tar företaget mot uppsatta affärs- och verksamhetsmål? Enkelt, börja jobba tvärfunktionellt. Gör ni det redan idag, gå ett steg längre och gör det ännu mer. Låt olika team med styrproffs lyfta varandra, istället för att skapa intern konkurrens mellan…

read more

Framgångsrikt ledarskap vid förändring

Hur leder vi företag i förändring på bästa sätt för att nå våra långsiktiga verksamhets- och affärsmål? Viktigt är att alltid backa tillbaka till de strategier som är satta. I en föränderlig värld måste man fundera på om befintliga strategier för verksamheten och affärsmålen är…

read more

Röster från styrelserummet i Coronatider

Coronapandemin påverkar mycket och många. Bland annat vilka frågeställningar som är prioriterade på styrelsemötena och hur mötena ska genomföras. Mycket tid i styrelserummet läggs nu på att försöka få grepp om vilka effekter pandemin får på bolagets verksamhet och utifrån det sätta mer kortsiktiga strategier…

read more

Talent Management är helt avgörande för affärsmålen

Näringslivet lämnar något gammalt och förlegat bakom sig och just nu experimenterar många av oss för att hitta framtidens modeller och synsätt. Vi har träffat Sofie König, Talent Management konsult på Stardust Consulting, och pratat om en tid när det kommer att hända mer inom…

read more