4 tips för hållbar rekrytering

Rekrytering är under förändring. Idag är det avgörande för företag att förstå att det är medarbetaren som i större utsträckning ställer krav på sina framtida arbetsgivare. Det som var attraktivt igår har bytts ut mot det som är attraktivt idag, dvs företag måste vara lyhörda för samtid och framtid. Kampen om talangerna är hård och ställer nya krav på rekrytering

read more