Hemligheten bakom en av Sveriges bästa arbetsplatser

Dyk in bakom kulisserna på Agero som nyligen placerade sig i toppen bland Sveriges bästa arbetsplatser. Här ger Amanda Öberg som ansvarar för HR sin syn på hur de lyckas vara en attraktiv arbetsgivare.

“Vad skulle du göra om du vann 10 miljoner? När jag svarade att jag absolut inte skulle vilja sluta för det, insåg jag att jag jobbar på den bästa arbetsplatsen i världen! ”

I år slutade vi 7:a bland ”Sveriges bästa arbetsplatser, små företag” och det här är en av de kommentarer våra medarbetare lämnade i medarbetarundersökningen. Målet med ”Great Place To Work” är inte att vinna en tävling, utan att alla ska känna att så här är det när man arbetar på Agero. Det ska vara på riktigt!

Agero är ett medarbetarägt konsultbolag som tror på att människor skall kunna göra det de är bäst på. Det är vår drivkraft och genomsyrar allt vi gör. Likaså gör våra värderingar, som finns med från första intervjun till våra mål och strategiskt organisatoriska beslut: vi är personliga, vi har passion för utveckling och partnerskap.

För att våra kunder ska kunna göra det de är bäst på måste vi leverera tjänster i högklass. För att kunna leverera tjänster i högklass måste vi frigöra medarbetarnas fulla potential. På Agero tror vi att vi gör det bäst genom att erbjuda våra medarbetare utvecklingsmöjligheter, work life balance, möjlighet att påverka och en inkluderande företagskultur där du blir sedd för den du är. Det finns i våra värdeord men framför allt finns det i vårt DNA.

Vi är personliga

Vårt mål inom jämställdhetsfrågan är att skapa en arbetsplats där kvinnor och män känner sig lika hemma och har samma möjligheter. På Agero har vi idag de flesta av de mätbara värdena på plats i form av en jämställd styrelse och ledningsgrupp, samt chefer. Detsamma gäller löneskillnader, föräldraledighet och sjukskrivningar. Det vi fortfarande saknar är en, till antalet, jämställd konsultgrupp men detta är ett verksamhetsmål som vi arbetar hårt med för att nå. Vi tror att work life balance och att skapa en inkluderande företagskultur är förutsättningar för att nå detta. Vi kan se i medarbetarundersökningen att vi kommit långt men vet samtidigt att man aldrig någonsin blir ”klar” med det arbetet. Därför arbetar vi nu med att utbilda ledningsgruppen i jämställdhet och inkludering för att sedan arbeta vidare med våra medarbetare.

”För oss på Agero är det viktigt att vara personliga och det innebär att se varje individ och det unika med var och en av oss. I detta ingår balans i livet vilket vi vet uppskattas av väldigt många.”

Vi har passion för utveckling

Vi har en tydlig målstruktur för alla medarbetares kompetensutveckling som tas fram tillsammans med teamledaren och närmaste chef. Det finns en budget, men framför allt en timpott som varje konsult kan utnyttja till kompetensutveckling på arbetstid.
Eftersom vi tror på feedback och att det är viktigt med återkommande dialog har vi teamledare som har starkt fokus på kompetensutveckling. Det sker genom samtal var 6:e – 8:e vecka. I dessa feedbacksamtal (ca 20 min) är det fokus på kompetensutveckling och i varje samtal sätts förväntningar och mål till nästkommande samtal.

Vi tror också på kompetensutveckling genom kunskapsdelning. Därför har vi ofta ett internt seminarium som hålls av någon våra medarbetare. Ämnet kan vara kopplat till teknik-/kompetensområde eller en presentation av spaningar från en nyligen besökt konferens.  Varje team (ledd av teamledare) har ett mål att samla alla medarbetare i kompetensgruppen var 5:e vecka för frukost. De behandlar ett specifikt ämne eller så berättar någon i teamet om sitt kundprojekt. Dessutom har varje team som mål att ytterligare 2 gånger varje termin djupdyka tillsammans i ett ämne som bidrar till kompetensutveckling.

”Sen motiveras jag mycket av att få jobba med väldigt kompetenta och hjälpsamma kollegor som hjälper en att utvecklas i sin roll. Här tycker jag även att de kontinuerliga mötena (vi har 7 stycken per verksamhetsår) med våra respektive teamledare spelar en stor roll där man tillsammans sätter upp både kort- och långsiktiga mål vilket får mig att motiveras ytterligare.”

Partnerskap

Människor ska kunna göra det som de är bäst på – det tror vi att vi gör tillsammans!
Våra grundare ville skapa ett bolag som levererade IT i världsklass, men som också är den bästa arbetsplatsen för IT-konsulter genom utveckling, både på det professionella och det privata planet. Det innebär också att vi ska skapa långsiktiga relationer genom att vara den bästa arbetsgivaren i livets alla skeden likväl som att vara en partner till våra kunder över tid. Och … där du har möjlighet att påverka företagets utveckling. Agero är än idag 100% medarbetarägt. Det gör att vi är många på Agero som har ett gemensamt mål, förutom att vi vill vara bäst på det vi gör – vi vill skapa den bästa arbetsplatsen!

”En enorm vilja från alla att göra arbetet så roligt och bra som möjligt oavsett position. Alla ges möjligheten att vara delaktig i att utveckla företaget framåt vilket jag tycker är fantastiskt kul.”


Om författaren

Amanda Öberg är utbildad ekonom och personalvetare. Arbetar som HR-ansvarig på Agero som levererar IT-tjänster i form av utveckling, UX, BI, Test och projektledningar. Har en bakgrund inom IT-rekrytering som konsult. Stark tro på att glada, trygga och nöjda medarbetare skapar lönsamma företag.

www.agero.se

Amanda på LinkedIn

Tags: , ,