Om framtidens rekrytering

Jag blev omnämnd som en av landets ledande rekryterare i Företagsuniversitets blogg inför deras event Stockholm Talent Summit som äger rum nu i juni. I samband med det blev jag tillfrågad att svara på några frågor om hur jag ser på framtidens rekrytering och hur branschen förändras.

“Hur vi som människor förhåller oss till arbete och arbetsgivare har förändrats i grunden under de senaste 10 åren och vi har idag helt andra krav på företagen vi arbetar för. Idag finns det ofta ett glapp mellan vad företaget tror att medarbetare vill ha och vad medarbetaren faktiskt önskar av sin roll, arbetsplats och utmaning.”

Det här är något jag själv skrivit om tidigare i mitt inlägg om Hållbar rekrytering och som jag tror är en oerhört viktigt faktor i framtidens rekrytering.

Här hittar du hela intervjun i Företagsuniversitetets blogg


Om författaren

Louise Junghahn driver Junghahn & Partners. Sedan 2001 arbetar hon som rekryterings- och searchkonsult och rekryterar chefer, ledare och specialister inom marknadsföring, kommunikation, HR och ekonomi. Utnämndes 2014 till ”Topp 50 rekryterare i Sverige”. Läs mer om Louise och Junghahn & Partners här. 

Läs om våra övriga bloggare

Tags: , ,