Samarbetspartners

Insight Consulting AB

Insight Consulting arbetar med kompetensinsikt och erbjuder konsulttjänster inom ledarskap, karriärfrågor, omställning och rekrytering. Vi träffar chefer, ledare och nyckelpersoner som av olika anledningar har utmaningar med sin egen roll, sina medarbetare, sin organisation eller som behöver fundera kring sitt framtida yrkesliv.

Katinka Kubenka, ägare och konsult med över 20 års erfarenhet av chef och ledarskap inom både privat och offentlig sektor, de senaste 15 åren inom konsultbranschen för HR och Management. Målgrupp för konsultuppdragen är chef, ledare, HR och medarbetare med fokus på handledning, utveckling, avveckling och omställningsprocesser.

Katinka har under sina år inom konsultbranschen också drivit ett antal större omställnings – och förändringsprojekt. Ett urval av kunder som Katinka framgångsrikt arbetat med är: Ericsson, ABB, Skandia, Preem, Handelsbanken, Bombardier, Tieto, Stockholm Stad, m fl.

www.insightcon.se

 

Barncancerfonden

Livet stannar upp när en allvarlig sjukdom drabbar någon vi har i vår närhet, särskilt när den närstående är ett barn. För Junghahn & Partners är det en självklarhet att stödja forskningen kring barncancer och startade 2013 sin egen insamlingsfond Rekrytering för livet. Genom att rekrytera via oss ökar du det stödet. Vår önskan och förhoppning är att det vi tillsammans bidrar med kan vara till stor nytta för det framtida forskningsarbetet.

Vårt gemensamma bidrag
För varje genomförd rekrytering skänker vi 500 kr till fonden Rekrytering för livet.

insight consulting logo