Optimera din LinkedIn-profil

LinkedIn har gått från att ursprungligen vara en engelskspråkig CV-databas till att idag vara världens största professionella nätverkssida med över 400 miljoner användare globalt. Mats Högström, grundare till Högström & Co Management, framhåller i sin gästkrönika ”Rekryteringen måste skifta fokus”, Svenskt Näringsliv januari 2016 att den traditionella headhuntern idag har svårt att motivera höga arvoden då alla numera hittas på LinkedIn. Det finns alltså alla skäl för att se över och optimera din LinkedIn-profil ifall du vill kunna sticka ut och nätverka karriärmässigt.

När du optimerar din LinkedIn-profil, vare sig du vill attrahera rekryterare eller potentiella kunder, är det två olika perspektiv du måste ta hänsyn till; sökmotorn och den mänskliga läsaren. För sökmotorn räcker det i princip med att du har relevanta sökord i din profil. Den mänskliga läsaren vill däremot ha substans i profilen och få en tydlig bild av vad du kan bidra med.

Baserat på hur svenska rekryterare och headhunters arbetar med LinkedIn är det några punkter som är extra viktiga att fokusera på. Dessa kommer jag att behandla nedan.

Så viktig är profilbilden

Profiler med bild klickas enligt LinkedIn:s egna mätningar 17 gånger oftare än profiler utan bild. En bra bild visar dig som du kan förväntas se ut vid en eventuell intervju. Med en modern mobilkamera kan du undvika kostnaden för en professionell fotograf. Låt hellre någon annan ta bilden då en ”selfie” sällan blir riktigt bra. Tänk även på att ha bra belysning och ordentlig skärpa så att ditt ansikte syns tydligt.

Optimera din rubrik

Texten direkt under ditt namn i profilen är profilens huvudrubrik. Nyckelorden i den väger därför extra tungt vid en sökning. Det är även rubriken som avgör vilket av sökresultaten (profilerna) en rekryterare klickar på. Om du inte gör något åt rubriken kommer där att stå din nuvarande roll på ditt nuvarande företag. Vill du optimera din rubrik är ett bra sätt att istället rada upp dina nyckelkompetenser. Ifall du inte vill vara öppen med att du söker dig vidare karriärmässigt kan det räcka med att bara ta bort nuvarande företag i rubriken. ”Ekonomichef” istället för ”Ekonomichef på Företaget AB” är en diskret men tillräckligt tydlig signal till en erfaren rekryterare.

Undvik att skriva ”söker nya utmaningar” eller liknande då det lätt kan kännas desperat och inte säger något om dina kompetenser.

Sammanfattningen kan vara avgörande

Om rubriken är avgörande för vilken profil rekryterare klickar på är sammanfattningen det som avgör om de stannar kvar och läser vidare i din profil. Beskriv inte bara varför du är duktig i din nuvarande tjänst. Lyft dina erfarenheter och egenskaper som du kan bidra med hos en potentiell arbetsgivare eller kund och vad som driver dig. Se till att även här ta med dina relevanta nyckelkompetenser för att ranka högre vid en sökning. En bra sammanfattning ger en tydlig bild av din samlade kompetens och lockar till kontakt.

När en rekryterare läst din sammanfattning och sett att du matchar kundens kravprofil vill de kontakta dig. Se därför till att ha med dina kontaktuppgifter i sammanfattningen. De kontaktuppgifter du angivit högre upp i profilen är nämligen endast synliga för dina kontakter.

Tänk smart med CV-delen

CV-delen på LinkedIn skiljer sig från ett traditionellt CV. Väldigt få profilbesökare läser hela texten. Det är därför inte nödvändigt att ha med fullständiga arbetsbeskrivningar. Fokusera istället på att få med en kort rollbeskrivning och alla relevanta nyckelkompetenser under respektive tjänst. LinkedIn har en funktion där det går att söka på ”antal års erfarenhet”. Därför är det viktigt att ta med alla sökord du vill bli hittad på. Genom att ange arbetsort under dina tjänster skapar du en koppling till de aktuella orterna.

Nätverk och att nätverka är nyckeln till framgång

För att hittas vid en sökning är det viktigt att du inte ligger för långt ifrån rekryteraren i dennas nätverk. Försök därför skapa ett brett och kvalitativt nätverk av dina yrkeskontakter. Gå även med i relevanta yrkesgrupper för att nätverka, visa upp din kompetens och bli synlig.

Enligt LinkedIn:s statistik är den främsta avgörande faktorn som avgör vilken kandidat som får jobbet att det finns en koppling till företaget. Detta stämmer även med Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, som visar att den rekryteringskanal svenska företag är nöjdast med är ”informella kontakter och nätverk”.

Lycka till med karriärsnätverkandet!

 


Om författaren

Oscar Höglund är expert på LinkedIn och professionellt nätverkande. Han har föreläst över hela landet och publicerat flera e-böcker i ämnet.

Läs om våra övriga bloggare

 

 

Tags: ,