På framtidens arbetsmarknad behövs personer som kan kombinera sina kompetenser och passioner på nya sätt

Vad ska du bli när du blir stor? Den frågan har de flesta av oss fått i olika former sen vi var små. Frågan döljer ett underliggande antagande om att vi ska välja något, och helst välja rätt. Att vara osäker kring sitt val och hoppa mellan olika områden har historiskt inte belönats i arbetslivet. Vem vill ha epitetet hoppjerka? Tvärtom har karriärer ofta handlat om att utbilda sig inom ett område och sedan fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre inom just detta. Belöningen har kommit i form av befordringar, löneökningar och gradvis ökad respekt från omgivningen. För vissa har denna modell passat utmärkt, men för många har den inte passat alls.

De flesta av oss är mångfacetterade, med en mängd intressen och förmågor, som dessutom förändras över tid. Min gissning är att många av dem som inte är supermotiverade i sina anställningar är det just för att de tvingas ägna en stor del av sin tid åt en allt för snäv version av sig själva. Om det inte finns utrymme för hela oss, känner vi oss begränsade och vingklippta, med känslan av att något saknas. Problemet är att de av oss om tillhör denna grupp bär med oss våra historiska och kulturella värderingar som kan sammanfattas i dygden ”bliv vid din läst”.

Så funkar en ”Multipotentialare”

Såg för en tid sedan ett TED-klipp med karriärcoachen Emilie Wapnick (, hon kallar den gruppen för ”Multipotentialites”, det vill säga personer som har många olika intressen och förmågor och som inte vill fastna och stanna i ett fack. De personer som bejakat sin vilja att jobba med eller utvecklas inom olika områden har dessutom utvecklat tre förmågor som blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden:

  1. De kan kombinera sina kunskaper från olika områden för att skapa innovation och utveckling
  2. De har förmågan att snabbt lära nytt
  3. De är anpassningsbara

Arbetsgivare söker de som kan lära nytt

En nyligen genomförd undersökning av ett rekryteringsföretag visar att 77 procent av de tillfrågade arbetsgivarna sade att de premierar jobbsökande som har återkommande erfarenhet av kompetensväxling, det vill säga personer som har visat att de kan lära sig radikalt nya saker löpande under sitt arbetsliv.

Vi befinner oss i början av en utveckling av arbetslivet där specialisering inte kommer att innebära samma karriärfördel som det gjort tidigare. I en alltmer komplex värld, där gränser mellan olika discipliner och branscher suddas ut och där utveckling, nätverk och innovation är ledorden, kommer nya förmågor att värdesättas. Erfarenheter från vitt skilda områden och mångfacetterade förmågor kan istället bli något som efterfrågas lika mycket som specialistkunskaper.

Det är i gränslandet mellan olika områden som nya möjligheter uppstår

Att odla och kombinera våra olika kompetenser och intressen kan visa sig vara en framgångsfaktor på framtidens talangmarknad, med vinster både för oss själva och vår uppdragsgivare. Ett exempel jag själv stött på är en revisor med ett brinnande intresse för hälsa som hittade en ny roll hos sin arbetsgivare med inriktning på att coacha medarbetare och chefer till bättre hälsa. Ett annat exempel är en teknikkonsultchef med ett mycket stort intresse för miljöfrågor som lyckades skapa ett helt nytt affärsområde för sin arbetsgivare.

Det är med andra ord ofta i skärningspunkten mellan olika områden som nya intressanta värden och möjligheter uppstår, både för organisationer och för oss som invidier.

Gjorde på skoj en egen lista med sju kompetenser jag har (exempelvis analysera omvärldstrender, leda projekt, utbilda, skriva handböcker, affärsutveckla) och nio områden jag är intresserad av (exempelvis digitaliseringen, hållbar livsstil, lära hela livet, framtidens arbetsmarknad, mänsklig potential) – det blir 63 möjliga kombinationer!

Vilka av dina kompetenser, talanger och intressen skulle du kunna kombinera (och ge lite mer utrymme än idag…) och som skulle kunna skapa värde, inte bara för dig, utan även för andra?


Om Thomas Nyberg

Civilekonom och medgrundare av omvärldsbevakningsföretaget Insight Lab. Brinner för att hjälpa organisationer och individer möta den digitala utvecklingen och kunna navigera rätt i det nya arbetslivet. Vid sidan om sitt uppdrag på Insight Lab jobbar Thomas med digital affärsutveckling på Redeye.

LinkedIn

www.insightlab.se

Läs om våra övriga bloggare