ISS Facility Services

“När jag skulle rekrytera ett antal specialister till min HR ledningsgrupp vände jag mig till Junghahn & Partners, som jag vet har stor erfarenhet av rekrytering till den här typen av tjänster och ett mycket kvalificerat nätverk av kandidater inom HR området. Min kontakt Louise Junghahn hjälpte oss på ett mycket professionellt och engagerat sätt att hitta rätt kvalificerade personer till de tjänster vi sökte. Jag uppskattar mycket den lyhördhet och flexibilitet som genomsyrade hela processen, samt att jag också kände att jag fick professionell rådgivning genomgående. Sammantaget gjorde det att jag hade stort förtroende för att Louise skulle hitta de absolut bästa kandidaterna för just våra aktuella tjänster. Jag kan varmt rekommendera Junghahn & Partners!”

Lo Hjorth, HR Direktör, ISS Facility Services AB


Kategori

Kund