Svenska Spel

“Louise hjälpte mig på ett mycket bra sätt att matcha mig till jobbet som Chef Externkommunikation. Hon var tydlig med beskrivning av organisationens behov samt innehåll och ansvar i tjänsten. Louise fanns med som bollplank genom hela processen och följde även upp med samtal när jag varit på plats i några månader. När jag sen själv skulle rekrytera en specialist till mitt team vände jag mig med stort förtroende till Louise. Hon bistod mig professionellt genom hela rekryteringsprocessen och vi fick till en mycket lyckad rekrytering på kort tid. Louise är kompetent, lyhörd och har alltid visat prov på stort engagemang, både när jag varit kandidat och kund.”

Fredrik Thor, tid. Chef Extern Kommunikation, Svenska Spel


Kategori

Kund