Röster från styrelserummet i Coronatider

Coronapandemin påverkar mycket och många. Bland annat vilka frågeställningar som är prioriterade på styrelsemötena och hur mötena ska genomföras.

Mycket tid i styrelserummet läggs nu på att försöka få grepp om vilka effekter pandemin får på bolagets verksamhet och utifrån det sätta mer kortsiktiga strategier för att hantera situationen på bästa sätt. Det är svårt i ett läge när ingen vet hur länge det kommer pågå.

Bland flera andra viktiga saker att tänka på är att kommunikation, både intern till den egna organisationen, och extern till kunder, leverantörer, m fl, är viktigare än någonsin. Att försöka ha en kontinuerlig, tydlig och så transparent kommunikation som möjligt bygger tillit och förtroende. Det är ett vinnande koncept i längden.

Styrelsemötena ställs om från fysiska till digitala, vilket gör att det är en klar fördel om man sen tidigare har etablerat en väl fungerande digital plattform att arbeta utifrån. Digitala styrelsemöten kräver bra teknik, mötesstruktur, disciplin, säker informationshantering, m.m.

Vill du läsa mer om vilka utmaningar i styrelsearbetet andra har just nu och samtidigt få tips och råd om hur du gör för att få till bästa möjliga styrelsemöten och resultat?

Östsvenska Handelskammaren och 100-listan har intervjuat några av sina medlemmar som ger sin syn på styrelsearbetet under Coronapandemin.

Läs här vad Elisabeth Kalkhäll, VD GotlandsHem, Jenny Gustafsson, Investment Manager Saab Ventures, och Louise Junghahn, VD Junghahn & Partners AB säger.

 


Om författaren

Louise Junghahn driver Junghahn & Partners. Sedan 2001 arbetar hon som search- och rekryteringskonsult och rekryterar chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige.

Läs mer om Louise och Junghahn & Partners här
Louise på LinkedIn