Tre saker att tänka på när du är ny som chef

Som ny chef rekommenderar jag att du jobbar med att både hitta din egen drivkraft och tydliggöra ditt uppdrag. Jag brukar prata om tre områden där man kan lägga lite extra tid och tanke i början av sitt chefskap.

1. Hitta din inre kompass

För att inte tappa bort dig själv helt inför alla förväntningar och krav kan det vara bra att tänka på följande:

 • Var noga med att reflektera och ställa dig själv frågor som till exempel: vad är viktigt för mig? Vad vill jag uppnå? Vilka är mina grundvärderingar? Vad ger mig energi? Vad tar min energi? Vilka förutsättningar behöver jag för att må bra och göra ett bra jobb? Vilka är mina styrkor och utvecklingsområden?
 • Skriv ner händelser och reflektioner, hur du tänkte och kände, samt dina lärdomar. Det blir bra dokumentation också för att kunna gå tillbaka och se din utveckling.
 • Var dig själv och hitta din stil. Känn inte att du ska leva upp till någonting utan prova dig fram och känn efter vad som fungerar för dig. Ofta är det vi själva som ställer de mest orimliga kraven på oss.
 • Plocka fram saker du gjort bra varje dag och var glad över dem, men tillåt också dig själv att känna osäkerhet. Ge dig själv tid att lära och växa in i rollen. Kanske har du gått någon ledarskaps-utbildning där du fastnade för någon modell som du kan relatera till och med tiden kan du utveckla din egen.
 • Hitta en ”ventil” och ett stöd; en professionell mentor/bollplank/coach eller en kollega, chef eller vän. Någon som kan hjälpa dig att reflektera kring dig själv och ditt ledarskap.

 

2. Tydliggör ditt uppdrag

Uppåt – från ledningen och din chef
För att kunna fokusera på rätt saker, prioritera, välja bort och vara effektiv i det du gör, krävs att du har ett tydligt uppdrag från din ledning. Det gör också att du kan vara tydlig gentemot dina medarbetare och kan ha koll på när du är ur kurs. Om du inte redan har en tydlig uppdragsbeskrivning för din ledarroll, gör ett förslag att ha som utgångspunkt i samtal med din chef.

Exempel på punkter att tydliggöra när du är ny som chef:

 • Uppgifter, ansvar, befogenheter, resurser
 • Ansvarsfördelning och förväntningar, till exempel mellan dig och din chef
 • Avgränsningar
 • Tydliga mål, på längre och kortare sikt
 • Tid att leda. Att vara ledare är en funktion i sig som kräver tid om det ska vara framgångsrikt. Vilken tid finns avsatt för ledaruppdraget, och hur många övriga operativa uppgifter är det då rimligt att hinna med?
 • Tid att leva. Du behöver ha tid för ditt privatliv för att må bra och vara en god ledare. Hur ser dina arbetstider ut och vad är rimligt när det gäller din tillgänglighet övrig tid?

 

Nedåt – dina medarbetare
Din viktigaste uppgift som ledare är att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att göra ett bra jobb. Då krävs att ni bygger en förtroendefull relation och att du vet vilka de är och hur de fungerar. Boka tidigt in inledande samtal med var och en och prata om arbetet, era förväntningar på varandra och hur ni ska samarbeta på bästa sätt.

Exempel på viktiga punkter att ta upp:

 • Medarbetarnas förväntningar på dig som chef och ledare
 • Hur du själv ser på ditt ledarskap och din roll
 • Dina förväntningar på medarbetarna
 • Vilket stöd de behöver för att fungera som bäst – och vilket stöd du behöver från dem
 • Hur de upplever sitt arbete och kollegorna
 • Deras styrkor och utvecklingsområden
 • Vad som är viktigt för dem när det gäller den egna och arbetsplatsens utveckling
 • Hur du ser på medarbetarnas och arbetsplatsens utveckling
 • Medarbetarens roller och ansvarsområden – uppdragsbeskrivning

Även arbetsgruppen kan behöva dialog och tydliggöranden. Klampa inte in och sätt igång med stora förändringar på en gång. Lär känna gruppens historia först. Prata om hur ni ska samarbeta så effektivt som möjligt. Tydliggör mål, rutiner, roller och ansvar i gruppen.

3. Passa på att vara ny

 • Våga vara ny – passa på att ställa frågor och lyssna
 • Stressa inte fram snabba resultat – väx in i ledarrollen
 • Börja med små konkreta förändringar

 

Lycka till i din nya roll!


Om författaren

Katinka Kubenka är ledarkonsult och driver konsultbolaget Insight Consulting som levererar tjänster inom ledarskap, utveckling, avveckling, omställning och rekrytering i hela Sverige. Läs mer om Katinka och Insight Consulting här. 

Läs om våra övriga bloggare

Tags: ,