Interim Management

Har ni ett tillfälligt behov av att hyra in en chef eller specialist kan vi naturligtvis hjälpa er även med det. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter inom alla kompetensområden och branscher. Det är konsulter som har mångårig erfarenhet och kompetens och som också vet vad som krävs för att vara en framgångsrik konsult.

Behovet att hyra in en konsult brukar uppstå vid organisatoriska förändringar, föräldraledigheter, längre sjukfrånvaro, internt förändringsarbete eller när företaget har behov av en resurs som kan hålla ställningarna under en pågående rekryteringsprocess. Ibland kan det finnas behov av att stärka upp organisationen med specialistkompetens under en begränsad tidsperiod, till exempel vid ett större komplext projekt som behöver en kompetent och erfaren projektledare.

Behoven kan uppstå snabbt och verksamheten kan bli sårbar. Snabbt och effektivt hjälper vi er att hitta rätt interimslösning för just era behov.

Junghahn & Partners kan hjälpa er att hitta en interimslösning i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontakta oss gärna för mer information på info@junghahn.se, 0703-27 27 02 eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.

2kvadrater

Våra övriga tjänster

Rekrytering

Vi hjälper företag och organisationer att hitta sina nästa chefer och specialister. Med vår mångåriga erfarenhet och uppbyggda nätverk av kandidater kan vi erbjuda en mycket professionell och kvalitetssäkrad matchning. Vi gör det med stort engagemang och ser till att bidra till både individens och företagets framgång.

Läs mer om Rekrytering

Second Opinion

Ett värdefullt verktyg att använda som komplement till personbedömningar vid interna omorganisationer eller sluturval vid externa eller interna rekryteringsprocesser.

Läs mer om Second Opinion

Så säger våra kunder

Från bloggen

Så arbetar vi

Kompetens. Engagemang. Hjärta.

Hög kvalitet genomsyrar hur vi arbetar och det du som kund, kandidat och konsult kan förvänta dig från oss. Den bygger på lång erfarenhet och gedigen kompetens men också på stort engagemang.

Så arbetar vi. Det vet vi leder till långsiktigt bästa resultat.

Mer om hur vi arbetar