Rekrytering av chefer och specialister

Junghahn & Partners är helhetsleverantör av tjänster inom kompetensförsörjning på chefs- och specialistnivå. Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering och interim management inom alla kompetensområden och branscher. Det gör att vi under åren byggt upp ett mycket starkt och kvalificerat nätverk av kandidater.

Junghahn & Partners är etablerade i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi vet att företags och organisationers mest kritiska faktor för framgång är att alltid ha rätt kompetens på rätt plats. Vi som arbetar på Junghahn & Partners har mångårig erfarenhet av rekrytering och search och vet vad som krävs för en lyckad rekrytering.

Junghahn & Partners erbjuder publik rekrytering, search eller en kombination av dessa två. På så sätt tillgodoser vi alla våra kunders olika behov, oavsett om det är för en anställning eller för en interimslösning.

För att en rekrytering ska bli lyckad och bidra till både företagets och individens framgång, krävs att matchningen mellan individ och tjänst är optimal. Med vår långa erfarenhet, kompetens och vårt stora nätverk av chefer och specialister garanterar vi bästa möjliga matchning. Vi arbetar utifrån en väl genomarbetad metodik och rekryteringsprocess. Vi genomför strukturerade kompetensbaserade djupintervjuer kompletterat med arbetspsykologiska tester.

Vi är certifierade i marknadens mest välrenommerade arbetspsykologiska tester (personlighetsprofiler och begåvningstester). Med detta som komplement kan vi ge ytterligare beslutsunderlag i matchningsprocessen, liksom referensunderlag.

Kontakta oss gärna för mer information på info@junghahn.se, 0703-27 27 02 eller fyll i vårt kontaktformulär.

2rektanglar_triangel

Våra övriga tjänster

Interim Management

Har du behov av att hyra in en chef eller en specialist kan vi snabbt hjälpa dig. Vi erbjuder ett stort nätverk av seniora underkonsulter och matchar kvalitetssäkrat utifrån den erfarenhet, kompetens och personliga profil som krävs för det aktuella konsultuppdraget.

Läs mer om Interim Management

Second Opinion

Ett värdefullt verktyg att använda som komplement till personbedömningar vid interna omorganisationer eller sluturval vid externa eller interna rekryteringsprocesser.

Läs mer om Second Opinion

Så säger våra kunder

Våra kunder

sas_logo_150px             sssb-logo_150px        folkbildning-logo_150px     visma_logo_250px          svannonsorer

 

alecta               iss_gif_150px                 far-logo_150px                rentokil_initial_logo_200px               Lärarförbundet_liggande_cmyk

 

questback           tikkurila-logo_200px        Transcom_logo_200px          Soderenergi

 

nordea_logo              Hiab_medium_200px           assemblin_logo

Från bloggen

Så arbetar vi

Kompetens. Engagemang. Hjärta.

Hög kvalitet genomsyrar hur vi arbetar och det du som kund, kandidat och konsult kan förvänta dig från oss. Den bygger på lång erfarenhet och gedigen kompetens men också på stort engagemang.

Så arbetar vi. Det vet vi leder till långsiktigt bästa resultat.

Mer om hur vi arbetar