Second Opinion

Second Opinion är ett värdefullt verktyg att använda som komplement till personbedömningar. Exempel på vanliga situationer där Second Opinion kommer till sin fulla rätt är vid interna omorganisationer och komplement vid sluturval vid externa eller interna rekryteringsprocesser. En personbedömning ger också möjlighet till ökad självinsikt och utveckling för den enskilda personen. I utvecklingssamtal och karriärcoachning kan detta vara givande underlag för både chef och medarbetare.

Second Opinon består av en djupintervju kompletterat med tester som är av värde för just den specifika tjänsten.

Junghahn & Partners erbjuder second opinion i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontakta oss gärna för mer information på info@junghahn.se, 0703-27 27 02 eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.

2trianglar

Våra övriga tjänster

Rekrytering

Vi hjälper företag och organisationer att hitta sina nästa chefer och specialister. Med vår mångåriga erfarenhet och uppbyggda nätverk av kandidater kan vi erbjuda en mycket professionell och kvalitetssäkrad matchning. Vi gör det med stort engagemang och ser till att bidra till både individens och företagets framgång.

Läs mer om Rekrytering

Interim Management

Har du behov av att hyra in en chef eller en specialist kan vi snabbt hjälpa dig. Vi erbjuder ett stort nätverk av seniora underkonsulter och matchar kvalitetssäkrat utifrån den erfarenhet, kompetens och personliga profil som krävs för det aktuella konsultuppdraget.

Läs mer om Interim Management

Så säger våra kunder

Från bloggen

Så arbetar vi

Kompetens. Engagemang. Hjärta.

Hög kvalitet genomsyrar hur vi arbetar och det du som kund, kandidat och konsult kan förvänta dig från oss. Den bygger på lång erfarenhet och gedigen kompetens men också på stort engagemang.

Så arbetar vi. Det vet vi leder till långsiktigt bästa resultat.

Mer om hur vi arbetar